Dzień: 4 grudnia 2012

Wpłaty za treningi

4/12/2012

W ZWIĄZKU Z KOŃCZĄCYM SIĘ ROKIEM 2012 I OBOWIĄZKIEM ZŁOŻENIA ROZLICZENIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU DMKS „PLAS” KIELCE DO URZĘDU MIASTA KIELCE , BARDZO PROSIMY O UREGULOWANIE WPŁAT ZA UDZIAŁ W TRENINGACH ZA 2012 ROK DO DNIA 10.12. 2012 R. WPŁAT MOŻNA DOKONAĆ GOTÓWKĄ U PROWADZĄCYCH TRENINGI LUB PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY […]