Dzień: 2012-08-28

Zapytanie ofertowe

28/08/2012

Związane z realizacją projektu pn.: „Europejskie przedszkola w Gminie Łagów” – rozszerzenie Nr projektu: WND-POKL.09.01.01-26-059/12 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę wyposażenia sal przedszkolnych w meble do nowo powstałych oddziałów przedszkolnych w Gminie Łagów. Pobierz […]

Zapytanie ofertowe

28/08/2012

Związane z realizacją projektu pn.: „Europejskie przedszkola w Gminie Masłów” – rozszerzenie Nr projektu: WND-POKL.09.01.01-26-062/12 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup środków higieniczno-czyszczących do nowo powstałych i istniejących już oddziałów przedszkolnych w Gminie Masłów. Pobierz tutaj

Zapytanie ofertowe

28/08/2012

Związane z realizacją projektu pn.: „Europejskie przedszkola w Gminie Łagów” – rozszerzenie Nr projektu: WND-POKL.09.01.01-26-059/12 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup środków higieniczno-czyszczących do nowo powstałych i istniejących już oddziałów przedszkolnych w Gminie Łagów. Pobierz tutaj

Zapytanie ofertowe

28/08/2012

Związane z realizacją projektu pn.: „Europejskie przedszkola w Gminie Masłów” – rozszerzenie Nr projektu: WND-POKL.09.01.01-26-062/12 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup zabawek o małej wartości do nowo powstałych i istniejących już oddziałów przedszkolnych w Gminie Masłów. […]

Zapytanie ofertowe

28/08/2012

Związane z realizacją projektu pn.: „Europejskie przedszkola w Gminie Łagów” – rozszerzenie Nr projektu: WND-POKL.09.01.01-26-059/12 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup zabawek o małej wartości do nowo powstałych i istniejących już oddziałów przedszkolnych w Gminie Łagów. […]

Zapytanie ofertowe

28/08/2012

Związane z realizacją projektu pn.: „Europejskie przedszkola w Gminie Masłów” – rozszerzenie Nr projektu: WND-POKL.09.01.01-26-062/12 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę wyposażenia sal przedszkolnych w meble do nowo powstałych oddziałów przedszkolnych w Gminie Masłów. Pobierz […]