Dzień: 2016-08-08

Zapytanie nr 5/2016

8/08/2016

Kielce 08.08.2016 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie umiejętności uczenia się, dla dzieci i młodzieży „Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach” Nr umowy RPSW.09.02.01-26-0052/15-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020   Zaproszenie do złożenia oferty Zamawiający Stowarzyszenie […]

Zapytanie nr 4/2016

8/08/2016

Kielce 08.08.2016 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie, dla dzieci i młodzieży „Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach” Nr umowy RPSW.09.02.01-26-0052/15-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020   Zaproszenie do złożenia oferty Zamawiający Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, […]

Zapytanie nr 3/2016

8/08/2016

Kielce 08.08.2016 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień i zapobiegania agresji dla dzieci i młodzieży Nr umowy RPSW.09.02.01-26-0052/15-00„ Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020   Zaproszenie do złożenia oferty Zamawiający Stowarzyszenie Nauczycieli i […]