Aktualności ze świetlic środowiskowych w gminach Bodzentyn i Piekoszów

W świetlicach środowiskowych w Siekiernie i Sieradowicach w Gminie Bodzentyn i w świetlicy w Piekoszowie można spędzić miło czas

Dzięki doskonałej współpracy i przychylności Burmistrza Gminy Bodzentyn p. Dariusza Skiby  i Wójta Gminy Piekoszów p. Zbigniewa Piątka oraz zaangażowaniu Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, które otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w obu gminach powstały i obecnie działają świetlice środowiskowe w miejscowościach: Piekoszów /G. Piekoszów/, Siekiernie i Sieradowicach/G. Bodzentyn/. Okres trwania projektu: 01.11.2020r do 31.12.2022r, trwałość utworzonych miejsc w świetlicach w obu gminach wynosi 26 miesięcy czyli do lutego 2025r. Świetlice działają  przez pięć dni w tygodniu, mieszczą się w budynkach użyczonych przez obie gminy, ich pomieszczenia  zostały wyremontowane i wyposażone w meble oraz pomoce dydaktyczne i sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć, w tym komputery i akcesoria do ćwiczeń. Dla uczestników projektu przygotowano także łazienki, kuchnie, w której są przygotowywane poczęstunki w przerwach zajęć.

W ramach projektu w świetlicy w Piekoszowie utworzonych jest 48 miejsc dla uczniów z terenu gminy Piekoszów, a w miejscowościach Siekierno i Sieradowice w Gminie Bodzentyn utworzonych jest  55 miejsc dla uczniów z terenu tej gminy, oraz 2 miejsca dla psychologa i pedagoga udzielających porad dla uczestników projektu.

Tutaj uczniowie spotykają się ze swoimi rówieśnikami, nadrabiają zaległości szkolne, ale też rozwijają swoje pasje. Zajęcia w świetlicach odbywają się po lekcjach według przygotowywanych planów pracy. Wychowawcy pomagają podopiecznym w odrabianiu zadań domowych, w nadrabianiu zaległości w nauce, utrwaleniu poszczególnych partii materiałów. Ponadto kształtowana jest spostrzegawczość, koncentracja, uwaga podczas gier i zabaw dydaktycznych, rozgrywek umysłowych, zagadek, łamigłówek, quizów.

Dzieci dowożone są na zajęcia zorganizowanym transportem. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli specjalistów z terenu naszej gminy. Dzieci mogą rozwijać kompetencje matematyczne,  kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, kompetencje w zakresie wielojęzyczności – zajęcia języka angielskiego,  rozumienia i tworzenia informacji , kompetencje cyfrowe, kreatywność i zainteresowania regionalizmem oraz zainteresowania i pasje w czasie zajęć świetlicowych.

Na zajęciach  rozwijających kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii dzieci bawią się z programowaniem  – Scratch, mogą zapoznać się się z praktycznym zastosowaniem programowania, budują  i programują różne wersje robotów  z najnowszych zestawów klocków Lego. Poruszana jest także tematyka dotycząca recyklingu i odnawialnych źródeł energii – rozmowy, filmy edukacyjne oraz przestrzenne prace plastyczne z recyklingu.

      Celem  zajęć rozwijających kompetencje matematyczne jest wyrównywanie braków, utrwalanie wiedzy zdobytej na lekcjach matematyki w szkole, rozwijanie logicznego myślenia, czytania ze zrozumieniem, kształcenie umiejętności pracy w grupie.

Celem zajęć   rozwijających kompetencje cyfrowe  jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się programami komputerowymi np: edytorem tekstowym, graficznym oraz do tworzenia prezentacji. W tym roku dołączyliśmy do Codeweek. W ramach tej międzynarodowej akcji rozpowszechniania programowania realizowaliśmy w świetlicy z uczniami różne zadania.  Na zajęciach   uczniowie realizowali projekty w edukacyjnych  środowiskach programowania Baltie i Scratch.  Następnie dzieci dołączały do kursów na platformie code.org jak również brały udział  w webinariach organizowanych przez inne placówki.  Uczniowie wykazali duże zaangażowanie oraz kreatywność podczas realizacji swoich projektów.

Na zajęciach rozwijających kompetencje w zakresie wielojęzyczności wyrównywane są braki w wiadomościach i umiejętnościach dzieci oraz zwiększano ich motywację do nauki języka angielskiego.

    Zajęcia rozwijające umiejętność rozumienia i tworzenia informacji podnoszą praktyczną umiejętność swobodnego i skutecznego posługiwania się językiem w mowie i piśmie. Zasady pisowni w języku polskim nie należą, niestety, do najłatwiejszych. Dzieci uprzyjemniają więc naukę , wykorzystując edukacyjną serię Ortograffiti.

Z pewnością zajęcia te mogą przyczynić się do poprawy osiągnięć szkolnych uczestników projektu.

W ramach zajęć rozwijających zainteresowania i pasje kształtowane są nawyki ciekawego i twórczego spędzania wolnego czasu: przy pomocy rozmaitych gier, zabaw umysłowych i zręcznościowych.

W projekcie zaplanowane są także wycieczki edukacyjne i wyjazd wakacyjny na obóz. Projekt, dotyczący świetlicy środowiskowej również wspiera rodziców i opiekunów w rozwiązywaniu różnego rodzaju trudności życiowych lub kłopotów wychowawczych np. poprzez porady psychologa czy prawnika / W ramach projektu w świetlicy w Piekoszowie dostępnych jest 10 miejsc dla rodziców, jak i w świetlicach w Siekiernie i Sieradowicach w G. Bodzentyn 10 miejsc dla rodziców/.

Należy podkreślić, że wszystkie zajęcia, pomoce dydaktyczne i szkolne, codzienny poczęstunek dla uczniów, wycieczki i wakacyjny wyjazd są bezpłatne, bowiem zostały sfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 ze środków EFS.

 

KOORDYNATOR PROJEKTU

               Iwona Wielgus

POBIERZ wersję PDF – Informacja na temat świetlic działających w ramach projektu


I przez awarię zasilania znaleźliśmy się w pizzerii. Dzięki sprawnej organizacji i pomocy rodziców, mogliśmy spędzić ten dzień wspólnie. Nie było zabawy mikołajkowej ale była pyszna mikołajkowa pizza. Było super 🙂

 


Zajęcia w świetlicy w Siekiernie i Sieradowicach


 

 

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.