„Projekt wsparcia opiekuńczo-dydaktycznego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w gminach Bodzentyn i Piekoszów.” – zapytania ofertowe (baza konkurencyjności)

data1 30 września 2020

Zapytanie ofertowe – Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na działalność świetlic środowiskowych w Gminie Piekoszów w miejscowości Piekoszów, oraz w Gminie Bodzentyn w miejscowościach Siekierno i Sieradowice w ramach projektu pn. „Projekt wsparcia opiekuńczo-dydaktycznego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w gminach Bodzentyn i Piekoszów.” Nr projektu RPSW.09.02.01-26-0132/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

data1 30 grudnia 2020

Zapytanie ofertowe – dostawa sprzętu komputerowego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w gminach Bodzentyn i Piekoszów realizowana w ramach projektu pn. Projekt wsparcia opiekuńczo-dydaktycznego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w gminach Bodzentyn i Piekoszów.

data1 3 stycznia 2021

Zapytanie ofertowe – Usługi w zakresie transportu uczestników projektu „Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Bodzentyn i Piekoszów”

data1 1 lutego 2021

Dodatek do ogłoszenia:

Zapytanie ofertowe – dostawa sprzętu komputerowego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w gminach Bodzentyn i Piekoszów realizowana w ramach projektu pn. Projekt wsparcia opiekuńczo-dydaktycznego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w gminach Bodzentyn i Piekoszów.

Z powodu wprowadzenia zmian w zapytaniu ofertowym i Formularzu ofertowym termin składania ofert przedłużono do dnia 05.02.2021

Zmiany:

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2021-02-01

  1. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 Pobierz
  2. FORMULARZ OFERTY – MODYFIKACJA Z DNIA 01.02.2021 r. Pobierz

data1 4 lutego 2021

Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie i organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w ramach „Projekt wsparcia opiekuńczo-dydaktycznego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w gminach Bodzentyn i Piekoszów.”

data1 10 lutego 2021

Zapytanie ofertowe – Usługi w zakresie transportu uczestników projektu „Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Bodzentyn i Piekoszów”.

data1 23 marca 2021

Zapytanie ofertowe – świadczenie usługi dożywiania dzieci (catering) w ramach projektu „Projekt wsparcia opiekuńczo-dydaktycznego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w gminach Bodzentyn i Piekoszów”.

data1 2 maja 2022

Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług w zakresie wyżywienia i miejsc noclegowych dla uczestników i kadry opiekuńczo-wychowawczej podczas „Obozu integracyjno-rekreacyjnego z programem profilaktyki uzależnień” w ramach projektu „Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Bodzentyn i Piekoszów”.

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.