Treść artykułu

Faktury za obozy!

Kategoria PLAS

Faktury za obozy można odebrać w biurze Stowarzyszenia ul. Chęcińskiej 3 w godz. 10,30 – 15,30.

Osoby które opłaty za obóz w całości dokonały gotówką, a chcą odebrać fakturę proszone są o podanie danych do faktury dzwoniąc tel. nr 510 090 066