Historia SNiW

HISTORIA SNiW

 Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach istnieje od kwietnia 1998 r. / Rejestr Stowarzyszeń Rej – 1101 Sąd Wojewódzki w Kielcach Wydział I Cywilny / Powstało z inicjatywy grupy nauczycieli kieleckich szkół. W czerwcu 2004 roku uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.

Cele Stowarzyszenia to:

 1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 2. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
 3. Działania z zakresu profilaktyki uzależnień – promocja zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży
 4. Działania na rzecz wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży ze środowisk ubogich i patologicznych
 5. Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 6. Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu gry w piłkę siatkową.

Członkami Stowarzyszenia są nauczyciele kieleckich szkół podstawowych i gimnazjów, posiadający wykształcenie pedagogiczne i duże doświadczenie w pracy z dziećmi, psychoterapeuci, trenerzy i instruktorzy piłki siatkowej.

Współpracujemy z:

 1. Urzędem Miasta w Kielcach
 2. Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
 3. Kuratorium Oświaty w Kielcach
 4. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach
 5. Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach
 6. Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
 7. Świętokrzyskim Związkiem Piłki Siatkowej
 8. Urzędami Miast i Gmin z województwa Świętokrzyskiego

Głównym kierunkiem naszych działań jest organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z profilaktyki uzależnień. Członkowie Stowarzyszenia realizują te zajęcia w świetlicy środowiskowej na ul. Chęcińskiej, prowadzonej od lipca 2010 roku przez SNiW, w szkołach w których pracują, oraz podczas wakacji w czasie kolonii profilaktyczno-rekreacyjnych. Pracujemy w oparciu o programy: „Zanim spróbujesz”, „Veto alkoholowi”, „Veto narkotykom” i „Veto agresji”. Osoby realizujące te programy to członkowie Stowarzyszenia, absolwenci Studium Terapii Uzależnień.

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.