Treść artykułu

Ogłoszenie

Kategoria PLAS

Zmienił się termin obozu w Niedzicy : był 07.07. – 18.07.2011, jest 08.07. – 19.07.2011r. Za zmianę przepraszamy.

Osoby jadące na obóz siatkarski do Niedzicy , będące członkami DMKS Plas Kielce i mające uregulowane składki za uczestnictwo w zajęciach za miesiące kwiecień – czerwiec, płacą za obóz 200 zł. mniej tzn. całkowity koszt – 730 zł. Obniżenie kosztu możliwe jest dzięki staraniom Zarządu Stowarzyszenia i uzyskaniem przez Stowarzyszenie dofinansowania do obozu dla członków naszego klubu.

Informujemy, że ostateczny termin wpłat całości należności za obóz ustalono do dnia 30.06.2011.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy nr: 05 1020 2629 0000 9202 0097 7629 lub w biurze Stowarzyszenia ul. Wesoła 51 pok. 711 w godz. 9,00 – 14,00 /pon. – piątek /. W biurze wystawiane są również faktury VAT.

Termin zwrotu wypełnionych kart obozowych ustalamy do dnia 20.06.2011r. Karty zwracamy do swoich trenerów, natomiast osoby nie będące członkami klubu dokonują zwrotu w biurze Stowarzyszenia.