Opis projektu

projekt2_logo

„Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Opis Projektu

Świetlice środowiskowe w Gminie Górno i Gminie Masłów.

    Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, współpracuje z Gminami Górno i Masłów od kilkunastu lat, realizując dla jej mieszkańców  wiele inicjatyw  oświatowych i kulturalnych. W marcu tego roku ruszył kolejny projekt opracowany prze członków Stowarzyszenia. Jest on  adresowany do 170 uczniów szkół podstawowych mieszkających w obu Gminach, którzy zostali objęci wsparciem edukacyjnym i opiekuńczym w ramach zorganizowanych zajęć, w 2 nowo utworzonych świetlicach w Górnie i Krajnie i  3  świetlicach środowiskowych w Masłowie, Ciekotach i Dąbrowie.

    W ramach projektu w placówkach odbywają się zajęcia rozwijające kompetencje z języka ojczystego, angielskiego, języka polskiego, matematyki, informatyki, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych /robotyka/,  profilaktyki społecznej i zdrowotnej, modelarstwa ,  rekreacji ruchowe, zajęcia z zakresu ekspresji i świadomości kulturalnej/orkiestra /. Uczestniczący w nim uczniowie mają znakomitą okazję aby poprawić swoje szkolne oceny i rozwinąć umiejętności i zainteresowania. Dla systematycznie uczęszczających na zajęcia  przewidziany jest udział w dwóch obozach zimowym i letnim,  które będą zorganizowane w 2020r. W  projekcie zaplanowane są także dyżury prawnika  i psychologa, z których mogą skorzystać  osoby potrzebujące pomocy  czy profesjonalnej porady.

    Aby zapewnić prawidłową realizację zajęć w świetlicach , projektodawca doposażył placówki w meble, sprzęt informatyczny, pomoce dydaktyczne do robotyki, języka angielskiego, materiały piśmiennicze a także zorganizował dowóz uczestników projektu na zajęcia, a po ich zakończeniu  odwóz w pobliże miejsca  zamieszkania.

    Udział w projekcie dla wszystkich uczestników jest nieodpłatny i dobrowolny, a jedynym warunkiem jest pisemna  zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na  przystąpienie do niego.

    Szanowni  mieszkańcy  Gminy Górno i Gminy Masłów,  realizacja opisanego w dużym skrócie projektu, możliwa jest dzięki środkom ESES . Mamy nadzieję, że utworzone świetlice staną się dla Waszych dzieci  miejscem, w którym uzyskają fachowe, edukacyjne wsparcie, będą spędzać  wolny czas rozwijając swoje zainteresowania i  integrować  się ze sobą. Będą służyć  dzieciom, a przy odrobinie pomysłowości i zainteresowania  mogą stać się dla Was -rodziców   miejscem interesujących towarzyskich spotkań.

Koordynator projektu

Iwona Wielgus

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.