Zajęcia profilaktyki pierwszorzędowej propagująca zdrowy i aktywny styl życia bez używek

KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU

Profilaktyki pierwszorzędowej propagująca zdrowy i aktywny styl życia bez używek (marzec-czerwiec 2019r.)

    Zajęcia profilaktyczne obejmowały okres od marca do czerwca 2019 roku. Realizowane w świetlicach środowiskowych Gminy Masłów w miejscowościach Dąbrowa, Masłów, Ciekoty. Zajęcia programowe obejmują łącznie 192 godziny zegarowe na rok 2019. W okresie od marca do czerwca zrealizowano 64 godziny zegarowe. W zajęciach uczestniczyło łącznie 24 uczestników. Przedział wiekowy obejmował klasy 1 – 8 szkół podstawowych Gminy Masłów. W zajęciach profilaktycznych uczestniczyli chłopcy i dziewczęta. W każdej ze świetlic były ustalone grupy po 8 dzieci. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach systematycznie, chętnie. Do stałych uczestników dołączyły również dzieci chcące uczestniczyć w w/w spotkaniach. Zajęcia były realizowane raz w tygodniu po dwie godziny zegarowe.           

    Program z zajęć profilaktyki został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska lokalnego. Zajęcia służą ujednoliceniu działań wychowawczych i profilaktycznych. Podczas zajęć omówiono tematykę definicji profilaktyki, zakresu oddziaływań profilaktycznych, przemocy jej rodzajów, przejawów, konsekwencji, przyczyn powstawania agresji, rozwój psychiczny, zagrożenie z nim związane, system rodzinny w fazie rozwoju, poszukiwanie wsparcia, udzielanie wsparcia. Realizacja zajęć była dostosowana pod względem równości szans i płci jak również równości i wyrównaniu szans osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia programowe miały na celu w szczególności ochronę dziecka przed agresją, uzależnieniami (kontaktem z używkami), które zakłócają rozwój. Zapobieganie patologiom agresji, przemocy, uzależnieniom i właściwe reagowanie w chwili pojawienia się ich w środowisku. Promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Zajęcia rozwijały w uczestnikach umiejętności rozróżniania sytuacji bezpiecznych i niebezpiecznych oraz dokonywania słusznego wyboru. Zajęcia wzbogacane były licznymi pogadankami wsparte prezentacjami multimedialnymi. Wiele uwagi również poświęcono promowaniu stylu życia oraz zachowań proekologicznych, wdrażania do aktywnego wypoczynku i rekreacji z także problemom okresu dorastania oraz dbania o higienę osobistą. Został również położony szczególny nacisk na agresję, przemoc oraz szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków. Podczas zajęć były redukowane zauważalne przejawy agresji (fizycznej, psychicznej), używano alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, kształtowano umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, podnoszono kulturę słowa, eliminowano wulgaryzmy ze słownictwa uczniów. Udział w zajęciach przyczynia się do nabycia przez dzieci praktycznych umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami w otaczającym świecie. Profilaktyka obejmuje działania zmierzające do ochrony uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych, zakłócających prawidłowy rozwój oraz udzielenia wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Wzmożone działania profilaktyczne będą prowadziły do ograniczenia i eliminowania zachowań ryzykownych dzieci oraz wzmocnienia czynników chroniących przed zagrożeniami.

Prowadzący zajęcia: Paweł Szwedzki

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.