Treść artykułu

UWAGA !

Kategorie Archiwum PLAS

TRENINGI W SEZONIE 2015/2016 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROZPOCZNĄ SIĘ 21.09.2015 ROKU WEDŁUG ZAMIESZCZONEGO HARMONOGRAMU.

OBECNIE TRWA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY, JEŻELI ZAPLANOWANE GRUPY UZYSKAJĄ ODPOWIEDNIĄ LICZEBNOŚĆ  TO ZAMIESZCZONY HARMONOGRAM POZOSTANIE BEZ ZMIAN. W INNYM PRZYPADKU MOGĄ ZAJŚĆ NIEWIELKIE ZMIANY.

PO DOKONANIU NABORU I ZAKWALIFIKOWANIU DZIECI DO GRUP SZKOLENIOWYCH, TRENERZY TYCH GRUP SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZORGANIZOWANIA SPOTKANIA Z RODZICAMI W CELU UDZIELENIA NIEZBĘDNYCH INFORMACJI I UMOŻLIWIENIE DOKONANIA WSZELKICH FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM DZIECKA W TRENINGACH /zapoznanie z regulaminem klubu, ofertą ubezpieczeniową, wypełnienie oświadczenia treningowego,  deklaracji członkowskiej, oświadczenia  o zgodzie na reprezentowanie DMKS „PLAS” KIELCE/

O TERMINACH SPOTKAŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP SZKOLENIOWYCH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA NASZEJ STRONIE.

Dariusz  Szczubiał – koordynator ds. organizacyjnych