Treść artykułu

UWAGA !!

Kategoria PLAS

NASTĄPIŁA KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA KOREKTY W HARMONOGRAMIE TRENINGÓW

GRUPA CHŁOPCÓW ROCZNIK 2003-2005 PROWADZONA BĘDZIE PRZEZ TRENERÓW J. PLECHA I J. KŁOSA /nastąpiła zmiana w harmonogramie dla rocznika 2003/2004 /

GRUPA CHŁOPCÓW ROCZNIK 2006-2008 PROWADZONA BĘDZIE PRZEZ TRENERA P. DŁUGOSZA /dzień tygodnia i godzina bez zmian/

GRUPY TRENERÓW I. MOTYL I D. SZCZUBIAŁ BEZ ZMIAN

AKTUALNY HARMONOGRAM TRENINGÓW – PONIŻEJ

Obowiązuje od 8 lutego 2016

harm_aktual_15-16