Treść artykułu

Uwaga!

Kategorie Archiwum PLAS

W SEZONIE 2019/2020 TRENINGI SIATKÓWKI DLA CHŁOPCÓW KLAS 6-7 BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY W SP 33 KIELCE
W TERMINACH:

PONIEDZIAŁEK – 17,30 – 19,00

WTOREK – 18,00 – 19,30

CZWARTEK – 18,00 – 19,30

ROZPOCZYNAMY OD 9 WRZEŚNIA /PONIEDZIAŁEK/

ODPŁATNOŚĆ ZA TRENINGI – 110 ZŁ. MIESIĘCZNIE. PŁATNE DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA /STROJE, SPRZĘT SIATKARSKI/ – 150 ZŁ. ROCZNIE PŁATNE DO KOŃCA
PAŹDZIERNIKA 2019.

Wpłat dokonujemy na rachunek bankowy:

Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach

Nr rachunku: 27 1020 2629 0000 9802 0237 5970

Tytułem: opłata treningowa za miesiąc …………. za ….. /imię i nazwisko dziecka./

Lub : składka członkowska za …….. /imię i nazwisko dziecka./

 

Zarząd DMKS „Plas” Kielce