Treść artykułu

Wpłaty za treningi

Kategoria PLAS

W ZWIĄZKU Z KOŃCZĄCYM SIĘ ROKIEM 2012 I OBOWIĄZKIEM ZŁOŻENIA ROZLICZENIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU DMKS „PLAS” KIELCE DO URZĘDU MIASTA KIELCE , BARDZO PROSIMY O UREGULOWANIE WPŁAT ZA UDZIAŁ W TRENINGACH ZA 2012 ROK DO DNIA 10.12. 2012 R.

WPŁAT MOŻNA DOKONAĆ GOTÓWKĄ U PROWADZĄCYCH TRENINGI LUB PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY  KLUBU:

STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW W KIELCACH PKO IIO/KIELCE  NR:  27 1020 2629 0000 9802 0237 5970

 

Przy płatności przelewem proszę w tytule napisać:

Udział w treningach   /imię i  nazwisko dziecka/  rocznik ………  za m-c  ……. 2012

 

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA DOKONANIE WPŁAT !