Zajęcia rozwijające nawyk zdrowej rekreacji

Kwartalne sprawozdanie z prowadzenia zajęć rozwijających nawyk zdrowej rekreacji
(marzec-czerwiec 2019r.)

    Zajęcia rozwijające nawyk zdrowej rekreacji, prowadzone były w trzech punktach na terenie gminy Masłów: w Dąbrowie, Ciekotach i Masłowie, po dwie godziny tygodniowo w grupach po 8 osób. Rozpoczęły się w marcu 2019r a zakończyły w czerwcu. Na 2019 rok  przewidziano 224 godziny. W miesiącach, od marca do czerwca ,zrealizowano 100 godzin. Kontynuacja zajęć przewidziana jest od września 2019r.

    Celem zajęć było rozwijanie i podnoszenie aktywności ruchowej, poprzez różnego rodzaju formy rekreacji i współzawodnictwa. Poznawanie różnych sposobów odpoczynku i relaksu, ale także doskonalenie nabytych umiejętności ruchowych. Na zajęciach poruszane były tematy dotyczące promowania zdrowego stylu życia, a także równości szans i płci. Wszyscy uczestnicy zajęć są zachęcani do aktywności fizycznej ,rekreacji ,a przede wszystkim do aktywnego wypoczynku w czasie wolnym.

Prowadząca zajęcia: Anna Zdziech


 

      Zajęcia rekreacyjno-sportowe odbywały się systematycznie dwa razy w tygodniu, od marca do czerwca 2019 roku w wymiarze łącznie 6 godzin. Zrealizowano 102 godziny.
Zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górnie i w  Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Leszczynach. Prowadzone były w grupach siedmioosobowych, z podziałem na grupę młodszą i starszą. W Górnie w zajęciach uczestniczyły dzieci miejscowe a do Leszczyn dowożone były z Krajna i Bęczkowa. Zajęcia skierowane były do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych bez względu na wiek, płeć i sprawność fizyczną. W zależności od pogody wykorzystywano lokalną infrastrukturę sportową, w tym szkolne sale gimnastyczne, boiska, „zielone siłownie” oraz tereny dostosowane do bezpiecznego uprawiania zdrowej rekreacji ruchowej.

       Głównym zadaniem programu zajęć było umożliwienie uczestnikom podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej w czasie wolnym oraz kształtowanie nawyku zdrowej rekreacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na promocję zdrowego i aktywnego stylu życia.

Różnorodność form aktywności fizycznej uwarunkowana była zainteresowaniami, wiekiem i sprawnością fizyczną dziewcząt i chłopców. Dużą uwagę przywiązywano do indywidualizacji każdego uczestnika poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń. Dzieci chętnie brały udział w grach i  zabawach rekreacyjno-sportowych, zajęciach tanecznych, rywalizowały w grach zespołowych podczas organizowanych turniejów.

Jedną z ulubionych form spędzania wolnego czasu przez dzieci był bieg na orientację kształtujący umiejętność poruszania się w terenie odczytywania mapy i współpracy w zespole.

       Realizacja zajęć przebiegała zgodnie z założeniami programu.

 

Prowadząca zajęcia: Inga Motyl

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.