Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym

WYCIECZKA DO OBLĘGORKA


 SPRAWOZDANIE  ZA  I  KWARTAŁ  Z  REALIZACJI  ZAJĘĆ (marzec – czerwiec 2019r.)

 

    Zajęcia „Rozwój kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się językiem ojczystym” odbywają się w dwóch świetlicach środowiskowych w gminie Górno: w miejscowościach Górno i Krajno . Realizacja projektu w tych świetlicach rozpoczęła się 11 marca 2019r. Łącznie w obu świetlicach uczestniczy w zajęciach 32 dzieci. Dzieci podzielone są na dwie grupy: dzieci młodsze (klasa II, III, IV) oraz dzieci starsze (klasa V, VI, VII i VIII). Zajęcia w obu świetlicach odbywają się w poniedziałki i środy, po cztery godziny tygodniowo w każdej ze świetlic.

Głównym celem zajęć jest kształtowanie umiejętności  poprawnego posługiwania się językiem polskim w zakresie mówienia, pisania i czytania. Poza tym kładę duży nacisk na zdobywanie przez dzieci umiejętności swobodnego wyrażania swoich uczuć, przeżyć i emocji. Dlatego też często wykorzystuję na zajęciach elementy dramy i teatru. Zwracam uwagę na realizację zajęć w myśl zasady równości szans i płci. Pragnę rozbudzić w uczniach wrażliwość estetyczną poprzez zachęcanie do właściwego odbioru dzieł literackich, plastycznych i muzycznych. W ramach projektu zaplanowałam dwie wycieczki edukacyjne: do Oblęgorka  (celem jest zapoznanie dzieci z postacią Henryka Sienkiewicza i jego twórczością, szczególnie tą skierowaną do dzieci) oraz do Sandomierza – perły architektury i kultury Renesansu.  W ramach zajęć wykonuję z dziećmi ćwiczenia praktyczne w komunikowaniu się poprzez układanie i prowadzenie dialogów oraz krótkich wypowiedzi ustnych na ciekawe dla dzieci tematy. Zwracam uwagę na usprawnienie techniki czytania ze zrozumieniem.   

Dokładam starań, aby zajęcia w zakresie komunikacji w języku ojczystym były dla uczniów atrakcyjne i przyczyniły się m.in. do poprawy osiągnięć tych dzieci w nauce szkolnej.

ProwadzącaJolanta  Kałuża

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.