Zapytanie ofertowe

projekt2_logo

Kielce, dnia 28.04.2022r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu, prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, w drodze upublicznienia zapytania ofertowego poprzez jego umieszczenie w bazie konkurencyjności na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie wyżywienia i miejsc noclegowych dla uczestników i kadry opiekuńczo-dydaktycznej w trakcie trwania Obozu integracyjno-rekreacyjnego z programem profilaktyki uzależnień, realizowanych w ramach projektu nr RPSW.09.02.01-26-0132/19 „Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Bodzentyn i Piekoszów”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Załączniki

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.