Zapytanie ofertowe

projekt_logo
Projekt wsparcia opiekuńczo-dydaktycznego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w gminach Bodzentyn i Piekoszów.
Nr projektu RPSW.09.02.01-26-0132/19
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną
w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.)
Przedmiot zamówienia: 
Usługi w zakresie transportu uczestników projektu „Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Bodzentyn i Piekoszów”
Z poważaniem
Dariusz Szczubiał, członek Zarządu Stowarzyszenia
 
Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.