Treść artykułu

BARDZO WAŻNE !!!

Kategoria PLAS

Pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych, że od dziś we wszystkich sprawach związanych z działalnością sportową DMKS Plas Kielce należy kontaktować się z
p. Jarosławem Plech e-mail: jarple@o2,pl tel.: 604 163 508.

Zarząd Klubu