„Projekt wsparcia opiekuńczo-dydaktycznego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w gminach Bodzentyn i Piekoszów.” – wyniki wyboru ofert

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego:

data1 20 października 2020

Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na działalność świetlic środowiskowych w Gminie Piekoszów w miejscowości Piekoszów, oraz w Gminie Bodzentyn w miejscowościach Siekierno i Sieradowice w ramach projektu pn. „Projekt wsparcia opiekuńczo-dydaktycznego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w gminach Bodzentyn i Piekoszów.” Nr projektu RPSW.09.02.01-26-0132/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

data1 04 lutego 2021

 Usługi w zakresie transportu uczestników projektu „Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Bodzentyn i Piekoszów”

NIE WYBRANO ŻADNEJ OFERTY

Zamawiający informuje, że ze względu na niemożliwą do usunięcia wadę w zapytaniu ofertowym, Zamawiający unieważnia postępowanie. W przedmiotowym postepowaniu nie uwzględniono zapisów umowy o dofinansowanie projektu co mogłoby skutkować nałożeniem korekty finansowej.

 

data1 06 lutego 2021

„Dostawa sprzętu komputerowego do nowo utworzonych świetlic środowiskowych w Gminach Bodzentyn i Piekoszów” w ramach projektu pn. „Projekt wsparcia opiekuńczo-dydaktycznego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w gminach Bodzentyn i Piekoszów”

 

data1 24 lutego 2021

 Usługi w zakresie transportu uczestników projektu „Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Bodzentyn i Piekoszów”

 

data1 24 lutego 2021

Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie i organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w ramach „Projekt wsparcia opiekuńczo-dydaktycznego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w gminach Bodzentyn i Piekoszów.”

  

data1 12 kwietnia 2021

Świadczenie usługi dożywiania (catering)  dzieci uczestników projektu Projekt wsparcia opiekuńczo-dydaktycznego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w gminach Bodzentyn i Piekoszów

 

data1 21 maja 2022

Świadczenie usług w zakresie wyżywienia i miejsc noclegowych dla uczestników i kadry opiekuńczo-wychowawczej „Obozu integracyjno-rekreacyjnego z programem profilaktyki uzależnień

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.