Treść artykułu

Inauguracja

Kategoria PLAS

Inauguracja działalności Dziecięco Młodzieżowego Klubu Siatkarskiego „Plas” Kielce

W dniu 09.04.2011 roku w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego odbyło się oficjalna inauguracja działalności Dziecięco Młodzieżowego Klubu Siatkarskiego „Plas” Kielce, działającego przy Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach. W uroczystości uczestniczyło ok. 70 zawodników klubu, ich rodzice, trenerzy i zaproszeni goście. Otwarcia dokonała przewodnicząca Stowarzyszenia pani Iwona Wielgus, która po powitaniu zawodników klubu i gości przedstawiła historię powstania klubu i podziękowała rodzicom młodych siatkarzy za zaufanie jakim obdarzyli trenerów DMKS „PLAS” Kielce oddając swoje dzieci pod ich opiekę i szkolenie. Następnie głos zabrał zaproszony gość pan Jarosław Machnicki, przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu w Kielcach, który życzył nam powodzenia w dalszej pracy z dziećmi i młodzieżą, i zapewnił o swoim wsparciu dla naszego klubu. Na uroczystości obecny był również pan Ryszard Krzysztofik, sympatyk siatkówki pomagający naszemu klubowi od początku jego działalności. Kolejnym punktem imprezy było złożenie ślubowania, Jego tekst odczytał zawodnik grupy młodzików – Piotr Armański. Następnie założyciel klubu, członek Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach pan Dariusz Szczubiał przedstawił poszczególne grupy szkoleniowe i trenerów tych grup:

  • Rocznik 2002 /kl.2/ – prowadząca pani Ewa Ścibisz
  • Rocznik 2011 /kl.3/ – prowadzący pan Dariusz Szczubiał
  • Rocznik 2000 /kl.4/ – prowadząca pani Anida Porębska
  • Rocznik 1999 /kl.5/ – prowadzący pan Krzysztof Wanat
  • Rocznik 1997 /młodzicy/ – prowadzący pan Dariusz Szczubiał
  • Rocznik 1995/96 /kadeci/ – prowadzący pan Henryk Ślusarski


Imprezę zakończyła sesja zdjęciowa /zdjęcia w zakładce – galeria/