Treść artykułu

Informacja o naborze do projektu

Kategoria PLAS

znakiUE

U W A G A!

INFORMACJA O NABORZE DO PROJEKTU

 pt ”Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej”

ZAPRASZAMY Na SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMUJĄCE PROJEKT, W RAMACH KTÓREGO BĘDĄ PROWADZONE NIEODPŁATNE ZAJĘCIA Z RÓŻNYCH PRZEMIOTÓW  

        ZAPRASZAMY DO ŚWIETLICY W DNIU 12 SIERPNIA 2016R. O GODZINIE 18.00