Kompetencje społeczne i obywatelskie

W świetlicy odbywają się zajęcia z zakresu kompetencji społecznych i obywatelskich, których celem jest rozwijanie umiejętności takich jak: komunikowanie się w języku ojczystym i skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentowanie własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi (wyszukiwanie informacji, przygotowanie prezentacji), umiejętności efektywnego współdziałania w zespole.

Celem zajęć jest również kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi uczestników projektu – indywidualnemu i społecznemu, w tym postaw patriotycznych i obywatelskich: uczciwości w życiu osobistym i publicznym, wiarygodności, odpowiedzialności za siebie i innych, wrażliwości społecznej, tolerancji, gotowości podejmowania inicjatyw i współdziałania na rzecz innych, kultury osobistej.

Tematyka zajęć obejmuje: życie społeczne, główno podmioty życia publicznego, państwo i władza, naród i postawy względem ojczyzny, demokracja konstytucyjna, samorząd terytorialny, relacje Polski z innymi państwami, integracja europejska, problemy współczesnego świata i elementy gospodarki wolnorynkowej.

W pierwszym semestrze dzieci poznawały podstawowe pojęcia z zakresu społeczeństwa, szukały informacji na temat państw o ustroju demokratycznym, wykonywały prezentacje.


W drugim semestrze podczas zajęć obejmujących kompetencje społeczne i obywatelskie uczestnicy projektu skupili się głównie na zagadnieniach dotyczących postaw obywatelskich i patriotycznych. Poznali wartość aktywności społecznej oraz działalności organów samorządu terytorialnego.

W ramach zajęć zorganizowano dwa spacery edukacyjne. Pierwszy z nich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, a dokładnie do Departamentu Polityki Regionalnej. Powitała nas pani Kama Kępczyńska – Kaleta kierownik Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości, zaprosiła do gabinetu dyrektora, gdzie z uczestnikami projektu spotkał się pan Zdzisław Kobierski – zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, który przedstawił młodzieży zasady funkcjonowania urzędu, omówił krótko zadania realizowane przez departament, zachęcił do poszerzania swojej wiedzy, uświadomił wagę pracy wykonywanej przez urzędników.

Pani Kama opowiedziała o polityce regionalnej województwa świętokrzyskiego i jego czterech głównych specjalnościach (tzw. smart specjalizacjach), chętnie odpowiadała na pytania, i to – co ciekawe – w kilku językach, czym zachęciła młodzież do rozwijania kompetencji językowych. Na wyobraźnię młodych obywateli szczególnie zadziałały pamiątki z licznych podróży zagranicznych zgromadzone w gabinecie pana dyrektora. Dziękujemy serdecznie za poświęcony czas.

Drugi spacer związany był z poznaniem najważniejszych miejsc w naszym mieście. Spacer połączony był z poznawaniem nazw budynków, ulic, instytucji w języku angielskim. Oprócz spaceru główną ulicą – ulicą Sienkiewicza i odwiedzeniem pomnika pisarza, uczestnicy projektu odwiedzili teatr im. S. Żeromskiego, rynek i Urząd Miasta, park miejski.

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.