Treść artykułu

OPŁATY TRENINGOWE W SEZONIE 2016/2017

Kategoria PLAS

Zarząd klubu informuje, że wysokość składki członkowskiej oraz opłat treningowych w sezonie 2016/2017 wynosi:

  1. Składka członkowska – 100 złotych na rok.
    Prosimy o wpłaty na konto  27 1020 2629 0000 9802 0237 5970
  2. Opłaty treningowe dla  członków  klubu wynoszą 100 złotych miesięcznie.
    Prosimy o wpłaty na konto  27 1020 2629 0000 9802 0237 5970

Punkt 2 regulaminu klubu : /na stronie   www.sniw-plas-kielce.pl /

” Na każdy sezon treningowy opłatę treningową ustala Zarząd. Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia zadecydował że:
– roczna opłata treningowa rozłożona jest w na 5 rat (1 rata- IX, X, ; 2 rata – XI, XII; 3 – rata I, II;  4 rata – III, IV; 5 rata – V, VI

Harmonogram  wpłat:

1 rata dla:

a) młodzika i kadeta  w wysokości  – 200 złotych  do 10 października 2016

b) minisiatkówki wszystkich grup – 150 złotych  do 10 października 2016

2 rata  dla wszystkich grup w wysokości 200 złotych  do 10 listopada 2016

3 rata   w wysokości  150 złotych  do 10 stycznia 2017

4 rata w wysokości  200 złotych  do 10 marca 2017

5 rata w wysokości  175 złotych  do 10 maja 2017

W przypadku kontuzji, czy też choroby trwającej dłużej niż miesiąc (udokumentowanej przez lekarza) opłata treningowa może zostać obniżona o 50% na wniosek Zarządu po złożeniu pisemnej prośby;
W przypadku zaległości finansowych wobec klubu, dziecko może zostać skreślone z listy zawodników klubu, a co za tym idzie wykreślone z rejestru zawodników;
W przypadkach wyraźnie uzasadnionych, Zarząd Klubu może obniżyć składkę osoby, która złożyła taką prośbę na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia;
Nieobecność uczestnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia opłaty treningowej;

Opłata treningowa nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym;
Opłatę treningową należy uiszczać najpóźniej do 10-go dnia danego okresu rozliczeniowego;”

Zwracamy uwagę , że działalność klubu finansowana jest w przeważającej części z opłat  treningowych,  dlatego też  prosimy o terminowość wpłat, co pozwoli na zachowanie płynności finansowej klubu.

Jednocześnie zwracamy się prośbą do osób chcących wspomóc nasz klub w formie datków, darowizn,  zakupu sprzętu lub usług transportowych prosimy o kontakt z koordynatorem działań klubu:
Dariusz Szczubiał tel. 510 090 066

Zgodnie z regulaminem klubu (zamieszczonym na naszej stronie),  aby  móc uczestniczyć w zajęciach treningowych należy:

  1. uregulować składkę członkowską
  2. uregulować opłatę treningową
  3. wypełnić oświadczenie rodziców   (druk do pobrania ze strony – zakładka dokumenty do pobrania.)
  4. wypełnić zgłoszenie zawodnika do sekcji siatkarskiej (druk do pobrania ze strony – zakładka dokumenty do pobrania)

Osoby nie spełniające powyższych kryteriów  nie będą mogły uczestniczyć czynnie  w zajęciach treningowych  i zawodach.