Zajęcia rozwijające podstawowe kompetencje naukowo-techniczne /sekcja robotyki/

Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć w I kwartale (marzec – czerwiec 2019r.)

   Zajęcia z robotyki prowadzone były w dwóch punktach na terenie gminy Górno: w Krajnie i Górnie, po dwie godziny tygodniowo w grupach po 8 osób. Rozpoczęły się w marcu 2019r. a zakończyły w czerwcu. Zrealizowano 64 godziny.

    Robotyka ściśle wiąże się z umiejętnością programowania. W pierwszym kwartale skupiłem się na wprowadzaniu podstaw kodowania u dzieci. Szczególnie ostatnich latach pojawiło się w sieci wiele narzędzi ułatwiających to zadanie.

    Pracę zacząłem od przestudiowania z dziećmi zasad BHP i opracowywania pierwszych poziomów gry edukacyjnej „Scottie Go!”. Były to poziomy EuropaI i EuropaII. Dzieci zapoznawały się przy tej okazji z pojęciem algorytmu. Uczyły się sterowania cyfrową postacią tytułowego Scotti’ego.

    W późniejszym czasie zajęliśmy się nauką programowania robotów edukacyjnych-Ozobotów. Pomocna była tu platforma edukacyjna ozoblockly.com. Dzieci miały za zadanie rozwiązać wiele problemów z zakresu robotyki. Poznały sposoby na wykorzystywanie pętli i korzystanie ze zmiennych.

Prowadzący: Michał Głowacki


Zajęcia z robotyki prowadzone były w trzech świetlicach na terenie gminy Masłów: w Ciekotach, Dąbrowie i Masłowie, po dwie godziny tygodniowo, w grupach 8 osobowych. Rozpoczęły się w marcu 2019r a zakończyły w czerwcu. Kontynuacja zajęć przewidziana jest od września 2019r.  Zrealizowano 96 godzin.

Celem zajęć było nabycie przez uczniów umiejętności z zakresu podstaw robotyki. Przypomnienie i utrwalanie wiadomości z fizyki niezbędnych do nauki przedmiotu.

Podczas spotkań szczególną uwagę zwracałem na: bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyrządami, rozpoznawanie urządzeń technicznych, rozumienie zasad ich działania, wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk oraz rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.

Dzięki zajęciom uczniowie poznali ogólne zasady programowania, elementy konstrukcji i budowę mini robotów.

 

Prowadzący zajęcia: Paweł Miechowicz

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.