Treść artykułu

Unieważnienie zapytania ofertowego NR 2/2017 z dnia 11.06.2017 r.

Kategoria Archiwum

znakiUE

Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach ”

Nr umowy RPSW.09.02.01-26-0052/15-00

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Unieważnienie zapytania ofertowego NR 2/2017 z dnia 11.06.2017 r. na realizację zamówienia powyżej 50 tyś. PLN netto i wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu „Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach ”

Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 11.06.2017 r. dotyczące:
Część I. Usługa przeprowadzenia zajęć rozwijających kompetencje informatyczne, Część II. Usługa przeprowadzenia zajęć rozwijających umiejętność porozumiewania się w języku angielskim dla uczestników projektu „Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach ”.

Uzasadnienie:

W zapytaniu ofertowym stwierdzono rozbieżności w zapisach;

W punkcie III. Przedmiot zamówienia, w części I i II Zamówienia widnieje zapis o 5 latach doświadczenia w prowadzeniu zajęć w danej tematyce” i  5 latach doświadczenia w pracy z dziećmi/młodzieżą”, natomiast w punkcie IV. Wymagania i warunki udziału w postępowaniu w podpunkcie C widnieje zapis „osoba prowadząca zajęcia posiada minimum 10 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć w danej tematyce, osoba prowadząca zajęcia posiada minimum 10 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi/młodzieżą”

W związku z powyższym, w celu zachowania konkurencyjności i zapewnienia jednakowej oceny ofert przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.