Treść artykułu

UWAGA!

Kategorie Archiwum PLAS

DOTYCZY MŁODZIKÓW I KADETÓW

W dniu 4 lipca 2016 roku w Masłowie odbyło się spotkanie Zarządu SNiW Kielce, w ramach którego funkcjonuje nasz klub  i Rady Trenerów DMKS „Plas” Kielce.

W trakcie spotkania podsumowano sezon 2015/2016 zarówno pod względem uzyskanych wyników sportowych jak i pod względem organizacyjnym.

Z powodu zlekceważenia przez większość zawodników naszego klubu (dotyczy młodzików i kadetów), wyznaczonego terminu zwrotu wypełnionej deklaracji udziału w obozie przygotowawczym do sezonu 2016/2017 (termin upłynął dn. 30.06.2016) postanowiono:

  1. Dać zawodnikom szansę do naprawienia błędu i przedłużyć termin zwrotu deklaracji  i karty kwalifikacyjnej uczestnika obozu do dn. 20.07.2016 /można wysyłać drogą mailową sniwkielce1@wp.pl , lub dostarczyć do biura Stowarzyszenia ul. Chęcińska 3 w godz. 10,30-15,30 /
  2. Niedotrzymanie nowo wyznaczonego terminu, będzie skutkowało wykreśleniem z listy uczestników obozu.
  3. Postanowiono jednogłośnie, że zawodnicy którzy nie wezmą udziału w obozie przygotowawczym do nowego sezonu rozgrywkowego, do czego zobowiązuje ich pkt. 6 podpunkt 4 regulaminu DMKS „Plas” Kielce, nie zostaną zgłoszeni do rozgrywek młodzieżowych świętokrzyskiej ligi siatkówki w sezonie 2016/2017 /zgodnie z regulaminem pkt. 8 podpunkt 4 /

 

W spotkaniu udział wzięli:

Pani Iwona Wielgus – przewodnicząca SNiW

Pani Joanna Jakubowicz – członek Zarządu SNiW

Trenerzy: Pani Inga Motyl, Pan Sebastian Burek, Pan Dariusz Szczubiał, Pan Przemysław Długosz, Pan Józef Kłos, Pan Jarosław Plech