Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie matematyki

Kwartalne sprawozdanie z prowadzenia zajęć z matematyki w ramach działania „Rozwój kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i podstawowych kompetencji nauk – tech.” (marzec – czerwiec 2019r.)

    Zajęcia z matematyki prowadzone były w dwóch świetlicach na terenie gminy Górno: w Górnie i Krajnie, po dwie godziny tygodniowo w grupach po 8 osób. Rozpoczęły się w marcu 2019r. a zakończyły w czerwcu. Kontynuacja zajęć przewidziana jest od września 2019r.  Zrealizowano 68 godzin.

    Celem zajęć było  powtórzenie i utrwalanie wiadomości matematycznych zgodnie z podstawą programową oraz intencją dzieci i ich rodziców. Dzięki czemu uczniowie rozwijali umiejętności i zainteresowania matematyczne, co przyniosło efekt w postaci poprawy ocen.

    Szczególną uwagę poświęcałem na treści programowe, które sprawiały uczniom najwięcej trudności: działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, zamiana jednostek, obliczenia procentowe, zadania z geometrii figur płaskich oraz działania na potęgach i pierwiastkach.

   Uczestnictwo w zajęciach pozwoliło uczniom na usystematyzowanie wiedzy z matematyki i pokazało możliwości jej zastosowania w praktyce.

Prowadzący zajęcia: Paweł Miechowicz


    Zajęcia z matematyki prowadzone były w trzech punktach na terenie gminy Masłów: w Dąbrowie, Ciekotach i Masłowie, po dwie godziny tygodniowo w grupach po 8 osób. Rozpoczęły się w marcu 2019r a zakończyły w czerwcu. Kontynuacja zajęć przewidziana jest od września 2019r. Zrealizowano 99 godzin.
    Celem zajęć było uzupełnienie umiejętności matematycznych, przypomnienie, powtórzenie i utrwalanie wiadomości, zgodnie z podstawą programową i na życzenie dzieci oraz ich rodziców, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz pokazanie, że daje on wymierny skutek w postaci poprawy oceny z trudnego przedmiotu jakim jest matematyka.
    Duży nacisk kładłam na tłumaczeniu materiału sprawiających uczniom dużą trudność: działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, obliczenia procentowe, zadania z geometrii figur płaskich. Uczniom klasy VII –VIII ogromną trudność sprawiały działania na potęgach i pierwiastkach.
Dzieciom młodszym liczenie pamięciowe i analiza zadań z treścią.
Dzięki zajęciom uczniowie poprawiły oceny z matematyki i nabrały pewności w swoje umiejętności i możliwości.

ProwadzącaJoanna Jakubowicz

Krajno

Górno

 

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.