Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie porozumiewania się w języku angielskim

KWARTALNE SPRAWOZDANIE (marzec – czerwiec 2019)

Krajno

Grupa starsza

Podczas pierwszych zajęć przeprowadzono test poziomujący określający poziom zaawansowania uczestników grupy, podczas kolejnych zajęciach  przeprowadzano rozmowy indywidualne i grupowe sprawdzające  umiejętność posługiwania się językiem mówionym, a także dotyczące obszarów sprawiających największe trudności podczas nauki języka angielskiego.  Uczestnicy określili swoje ulubione aktywności oraz przedstawiły swoje sposoby uczenia się języka.

W celu budowania kompetencji językowych (komunikacja w mowie i w piśmie, rozumienie języka słuchanego i pisanego) podczas kolejnych zajęć utrwalono słownictwo, podstawowe czasy gramatyczne oraz zapoznano uczestników z niektórymi metodami uczenia się dostosowanymi dla tej grupy wiekowej.

Utrwalania czasowników nieregularnych dało możliwość zaprezentowania metod uczenia się nowego słownictwa (tworzenie „fiszek”, tworzenia plakatów, korzystnie ze słowników tradycyjnych oraz internetowych)

W pierwszym kwartale powtórzono czasy gramatyczne Present Perfect, Present Simple, Past Simple, Future Simple oraz konstrukcję ”to be going to”.

W zakresie słownictwa utrwalano: nazwy zawodów, miejsc w mieście, miejsc na szlaku turystycznym, czynności codzienne, a także podawanie godzin i dat.

Nauka słownictwa zawodów dała okazję do dyskusji na temat  wrażliwości uczestników kultury anglojęzycznej na równouprawnienie kobiet i mężczyzn w zdobywaniu zawodu, co jest silnie akcentowane w nowoczesnym sposobie wyrażania się.

Tworzenie plakatów, maind map, czy stosowanie metody burzy mózgów pomagało nie tylko w nauce i utrwalaniu słownictwa ale również w promowaniu pracy zespołowej chłopców i dziewcząt.

Grupa młodsza

Podczas pierwszych zajęć przeprowadzono test poziomujący określający poziom zaawansowania uczestników grupy, podczas kolejnych zajęciach  przeprowadzano rozmowy indywidualne i grupowe sprawdzające  umiejętność posługiwania się językiem mówionym, a także dotyczące obszarów sprawiających największe trudności podczas nauki języka angielskiego.  Uczestnicy określili swoje ulubione aktywności oraz przedstawiły swoje sposoby uczenia się języka.

W celu budowania kompetencji językowych (komunikacja w mowie i w piśmie, rozumienie języka słuchanego i pisanego) podczas kolejnych zajęć utrwalono słownictwo, podstawowe czasy gramatyczne oraz zapoznano uczestników z niektórymi metodami uczenia się dostosowanymi dla tej grupy wiekowej.

Powtórzono i utrwalono czas Present Simple, konstrukcję „to be going to”, Present Continuous.

Utrwalono: nazwy produktów żywnościowych, podawanie czasu, nazwy miesięcy, dni tygodnia, pór roku, zjawisk meteorologicznych,  części garderoby oraz sposobów spędzania czasu podczas wakacji. 

Tworzenie plakatów, maind map, gier i zabaw językowych czy stosowanie metody burzy mózgów pomagało nie tylko w nauce i utrwalaniu słownictwa ale również w promowaniu pracy zespołowej chłopców i dziewcząt.

Górno

Podczas pierwszych zajęć przeprowadzono test poziomujący określający poziom zaawansowania uczestników grupy, podczas kolejnych zajęciach  przeprowadzano rozmowy indywidualne i grupowe sprawdzające  umiejętność posługiwania się językiem mówionym, a także dotyczące obszarów sprawiających największe trudności podczas nauki języka angielskiego.  Uczestnicy określili swoje ulubione aktywności oraz przedstawiły swoje sposoby uczenia się języka.

W celu budowania kompetencji językowych (komunikacja w mowie i w piśmie, rozumienie języka słuchanego i pisanego) podczas kolejnych zajęć utrwalono słownictwo, podstawowe czasy gramatyczne oraz zapoznano uczestników z niektórymi metodami uczenia się dostosowanymi dla tej grupy wiekowej.

Utrwalania czasowników nieregularnych dało możliwość zaprezentowania metod uczenia się nowego słownictwa (tworzenie „fiszek”, tworzenia plakatów, korzystnie ze słowników tradycyjnych oraz internetowych)

W pierwszym kwartale powtórzono czasy gramatyczne Present Perfect, Present Simple, Past Simple, Future Simple oraz konstrukcję ”to be going to”.

W zakresie słownictwa utrwalano: nazwy zawodów, miejsc w mieście, miejsc na szlaku turystycznym, czynności codzienne, a także podawanie godzin i dat.

Nauka słownictwa zawodów dała okazję do dyskusji na temat  wrażliwości uczestników kultury anglojęzycznej na równouprawnienie kobiet i mężczyzn w zdobywaniu zawodu, co jest silnie akcentowane w nowoczesnym sposobie wyrażania się.

Tworzenie plakatów, maind map, czy stosowanie metody burzy mózgów pomagało nie tylko w nauce i utrwalaniu słownictwa ale również w promowaniu pracy zespołowej chłopców i dziewcząt.

Grupa młodsza

Podczas pierwszych zajęć przeprowadzono test poziomujący określający poziom zaawansowania uczestników grupy, podczas kolejnych zajęciach  przeprowadzano rozmowy indywidualne i grupowe sprawdzające  umiejętność posługiwania się językiem mówionym, a także dotyczące obszarów sprawiających największe trudności podczas nauki języka angielskiego.  Uczestnicy określili swoje ulubione aktywności oraz przedstawiły swoje sposoby uczenia się języka.

W celu budowania kompetencji językowych (komunikacja w mowie i w piśmie, rozumienie języka słuchanego i pisanego) podczas kolejnych zajęć utrwalono słownictwo, podstawowe czasy gramatyczne oraz zapoznano uczestników z niektórymi metodami uczenia się dostosowanymi dla tej grupy wiekowej.

Powtórzono i utrwalono czas Present Simple, konstrukcję „to be going to”, Present Continuous.

Utrwalono: nazwy produktów żywnościowych, podawanie czasu, nazwy miesięcy, dni tygodnia, pór roku, zjawisk meteorologicznych,  części garderoby oraz sposobów spędzania czasu podczas wakacji. 

Tworzenie plakatów, maind map, gier i zabaw językowych czy stosowanie metody burzy mózgów pomagało nie tylko w nauce i utrwalaniu słownictwa ale również w promowaniu pracy zespołowej chłopców i dziewcząt.

Prowadząca: Izabela Pushpakumara


Zajęcia z języka angielskiego rozpoczęły się w marcu, a zakończyły w czerwcu 2019r., prowadzone były w trzech punktach na terenie gminy Masłów: w Dąbrowie, Ciekotach i Masłowie, łącznie 10 godzin tygodniowo, w grupach ośmioosobowych. Zrealizowano 150 godzin.

Zajęcia prowadzone były w oparciu o nowoczesne metody nauczania z zastosowaniem najnowszych środków audiowizualnych, dzięki którym znacząco wzrosła aktywność uczestników i efektywność nauczania. Zastosowane metody nauczania inspirowały do aktywnej współpracy, pracy własnej lub też grupowej czy zespołowej – zależnie od rodzaju wykonywanego zadania.

Głównym celem zajęć było doskonalenie umiejętności językowych oraz ćwiczenie umiejętności konwersacyjnych, poszerzenie zakresu słownictwa oraz utrwalenie zagadnień gramatycznych, a także przypomnienie, powtórzenie i utrwalanie wiadomości, zgodnie z podstawą programową. Zdobytą wiedzę utrwalaliśmy poprzez ćwiczenia praktyczne: dialogi i formułowanie prostych wypowiedzi.

Uczestnicy projektu uzupełnili i podwyższyli umiejętności posługiwania się językiem angielskim Mam nadzieję, że udział w projekcie przyczynił się do zwiększenia motywacji do nauki języka angielskiego.

 

Prowadząca zajęcia: Renata Janisławska

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.