Zapytanie ofertowe

projekt_logo

Kielce, dnia 04.02.2021 r.

„Projekt wsparcia opiekuńczo-dydaktycznego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w gminach Bodzentyn i Piekoszów.”

Nr projektu RPSW.09.02.01-26-0132/19

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zamówienia powyżej 50 tyś. PLN netto i wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu

„Projekt wsparcia opiekuńczo-dydaktycznego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w gminach Bodzentyn i Piekoszów.”

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.

Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie i organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w ramach „Projekt wsparcia opiekuńczo-dydaktycznego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w gminach Bodzentyn i Piekoszów.”

KODY CPV:

80310000-0 Usługi edukacji młodzieży

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi

Zapytanie ofertowe

Zał nr 1 – formularz ofertowy

Zał nr 2 – oświadczenie o braku powiązań

Zał nr 3a dla CZĘŚCI 1-2 i 5-17- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym

Zał nr 3b dla CZĘŚCI 3 i 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym

Zał nr 4a – wzor_umowy 1-2 i 5-17

Zał nr 4b – wzor_umowy Część 3-4

Zał nr 5 – Oświadczenie zleceniobiorcy

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.