Projekty UE


znakiUE „Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach”

Nr umowy RPSW.09.02.01-26-0052/15

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

ZAPYTANIA OFERTOWE

WYNIKI WYBORU OFERT

Porozumiewanie się w języku ojczystym

Porozumiewanie się w języku angielskim

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-tech.

Kompetencje informatyczne

Umiejętność uczenia się

Kompetencje społeczne i obywatelskie

Profilaktyka uzależnień i zapobieganie agresji