ZAPYTANIA OFERTOWE

Uwaga! Termin składania ofert dla zapytań od 1 do 10, został wydłużony do dn. 18.02.2019r. godz 14:00

 

Zapytanie ofertowe 1/2019 – wykonanie ściany działowej z drzwiami jednoskrzydłowymi dzielącej dużą salę na dwie mniejsze w świetlicy środowiskowej w Górnie, gmina Górno

Zapytanie ofertowe 2/2019 – wykonanie robót remontowo – adaptacyjnych pomieszczeń znajdujących się w świetlicy środowiskowej w Krajnie, gmina Górno

Zapytanie ofertowe 3/2019 – Wykonanie robót remontowo – adaptacyjnych pomieszczeń znajdujących się w świetlicy środowiskowej w Masłowie, gmina Masłów

Zapytanie ofertowe 4/2019 – Wykonanie robót remontowo – adaptacyjnych pomieszczeń znajdujących się w świetlicy środowiskowej w Ciekotach, gmina Masłów

Zapytanie ofertowe 5/2019 – Wykonanie ścianki działowej podłogowej w pomieszczeniu znajdującym się w świetlicy środowiskowej w Dąbrowie, gmina Masłów

Zapytanie ofertowe 6/2019 – Na dostawę instrumentów, akcesoriów muzycznych oraz sprzętu muzycznego dla uczestników projektu Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”

Zapytanie ofertowe 7/2019 – Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć rozwijających umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym w ramach realizacji projektu Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe 8/2019 – Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje matematyczne  w ramach realizacji projektu Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe 9/2019 – Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje naukowo-techniczne /sekcja robotyki/  w ramach realizacji projektu Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe 10/2019 – Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje naukowo-techniczne /sekcja modelarstwa/  w ramach realizacji projektu Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe 11/2019 – Na dostawę mebli – wyposażenie świetlic środowiskowych dla uczestników projektu „Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”

Zapytanie ofertowe 12/2019 –