ZAPYTANIA OFERTOWE


Uwaga! Termin składania ofert dla zapytań od 1 do 10, został wydłużony do dn. 18.02.2019r. godz 14:00

 

Zapytanie ofertowe 1/2019 – wykonanie ściany działowej z drzwiami jednoskrzydłowymi dzielącej dużą salę na dwie mniejsze w świetlicy środowiskowej w Górnie, gmina Górno

Zapytanie ofertowe 2/2019 – wykonanie robót remontowo – adaptacyjnych pomieszczeń znajdujących się w świetlicy środowiskowej w Krajnie, gmina Górno

Zapytanie ofertowe 3/2019 – Wykonanie robót remontowo – adaptacyjnych pomieszczeń znajdujących się w świetlicy środowiskowej w Masłowie, gmina Masłów

Zapytanie ofertowe 4/2019 – Wykonanie robót remontowo – adaptacyjnych pomieszczeń znajdujących się w świetlicy środowiskowej w Ciekotach, gmina Masłów

Zapytanie ofertowe 5/2019 – Wykonanie ścianki działowej podłogowej w pomieszczeniu znajdującym się w świetlicy środowiskowej w Dąbrowie, gmina Masłów

Zapytanie ofertowe 6/2019 – Na dostawę instrumentów, akcesoriów muzycznych oraz sprzętu muzycznego dla uczestników projektu Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”

Zapytanie ofertowe 7/2019 – Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć rozwijających umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym w ramach realizacji projektu Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe 8/2019 – Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje matematyczne  w ramach realizacji projektu Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe 9/2019 – Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje naukowo-techniczne /sekcja robotyki/  w ramach realizacji projektu Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe 10/2019 – Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje naukowo-techniczne /sekcja modelarstwa/  w ramach realizacji projektu Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe 11/2019 – Na dostawę mebli – wyposażenie świetlic środowiskowych dla uczestników projektu „Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”

Zapytanie ofertowe 12/2019 –

Zapytanie ofertowe 13/2019 – Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć rozwijających świadomość i ekspresję kulturalną – warsztaty sekcja instrumentów dętych

Zapytanie ofertowe 14/2019 – Świadczenie usługi opieki nad dziećmi podczas dowozu na zajęcia do świetlic środowiskowych w ginie Górno w miejscowościach Krajno i Górno i odwozu  po zakończeniu zajęć w ramach projektu „Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”

Zapytanie ofertowe 15/2019 – jest dostawa artykułów spożywczych z częstotliwością średnio jeden raz w miesiącu do świetlic środowiskowych w Gminie Górno do miejscowości Krajno i Górno i świetlic środowiskowych w Gminie Masłów do świetlic w miejscowościach Masłów, Ciekoty i Dąbrowa /napoje, soki, woda mineralna, herbata, wyroby ciastkarskie, ciastka i inne /według zapotrzebowania w danym miesiącu, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia  Zał. nr 1/ na potrzeby realizacji projektu „Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”.

Zapytanie ofertowe 16/2019 –przeprowadzenie i organizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień i zapobiegania agresji dla uczestników projektu uczęszczających do świetlic środowiskowych w Gminie Górno w ramach projektu „Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”

Zapytanie ofertowe 17/2019 – Dostawa sprzętu komputerowego dla uczestników projektu „Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”

Zapytanie ofertowe 1/2020 – Przeprowadzenie zajęć rozwijających świadomość i ekspresję kulturalną – zajęcia umuzykalniające/gitarowe/

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.